Choď na obsah Choď na menu
 


VYBAVOVANIE DOKLADOV / PRÍSPEVKOV PO PôRODE

4. 7. 2012
ČO KDE ČO POTREBUJEM
Rodný list Vybavuje sa na príslušnej matrike v mieste narodenia dieťaťa Je potrebné si priniesť občiansky preukaz matky
Príspevok pri narodení dieťaťa (Zákon č. 235/1998 Z.z. v znení neskorších predpisov) - 151,37 Eur. Oprávnená osoba si uplatňuje nárok na príspevok na Úrade práce, sociálnych vecí a rodiny podľa miesta jej trvalého pobytu (ďalej iba „úrad práce“) podaním písomnej žiadosti. Potrebným dokladom k vybaveniu je rodný list dieťaťa. Treba oň požiadať do 6 mesiacov od narodenia.
Príplatok k príspevku pri narodení dieťaťa (Zákon č. 235/1998 Z.z. v znení neskorších predpisov) - 678,49 Eur. Oprávnená osoba si uplatňuje nárok na príspevok na úrade práce, sociálnych vecí a rodiny podľa miesta jej trvalého pobytu (ďalej iba „úrad práce“) podaním písomnej žiadosti. Potrebným dokladom k vybaveniu je rodný list dieťaťa a dieťa sa musí dožiť aspoň 28 dní. + potvrdenie od gynekológa
Rodičovský príspevok (Zákon č. 280/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov)

Žiada sa oň na Úrade práce, sociálnych vecí a rodiny v mieste trvalého bydliska po ukončení materskej dovolenky.

* pri každom dieťati sa musí vypísať nová žiadosť. Príspevok nebude vyplácaní automaticky. Čiže ak Vám skončí rodičovský po staršom dieťati, ste povinní si ísť vypísať novú žiadosť na mladšie dieťa, aby ste naďalej poberali rodičovský príspevok do 3R veku.

Žiadosť + prehlásenie (dostanete na UPSVaR), rodný list dieťaťa, doklad zo Sociálnej poisťovne o poberaní materských dávok.
Prídavok na dieťa (Zákon č. 600/2003 Z.z. v znení neskorších predpisov)- 23,1 Eur. Žiada sa oň na Úrade práce, sociálnych vecí a rodiny v mieste trvalého bydliska Žiadosť, rodný list dieťaťa,

 

 

Komentáre

Pridať komentár

Prehľad komentárov

Zatiaľ nebol vložený žiadny komentár.