Choď na obsah Choď na menu
 


Vybavenie príspevku na starostlivosť o dieťa

3. 7. 2013

Pokiaľ starostlivosť o dieťa do troch rokov veku dieťaťa alebo do šiestich rokov veku dieťaťa, ktoré má dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav, zabezpečuje „poskytovateľ starostlivosti o dieťa“.

 Poskytovateľom starostlivosti o dieťa môže byť:

  • zariadenie na tento účel zriadené (napr. jasle, materská škola)
  • iná právnická osoba,
  • fyzická osoba, ktorá poskytuje starostlivosť na základe živnosti,
  • iná fyzická osoba, ktorá neposkytuje starostlivosť na základe živnosti (napr. starý rodič dieťaťa),
  • rodič, ktorý vykonáva zárobkovú činnosť a poskytuje starostlivosť o dieťa osobne.

Nárok si uplatňuje rodič alebo osoba, ktorej je dieťa zverené do náhradnej starostlivosti na základe právoplatného rozhodnutia súdu.

Príspevok sa poskytuje rodičovi za podmienky, že vykonáva zárobkovú činnosť a z tejto činnosti je povinne verejne dôchodkovo poistený.

Od 1.1.2016 výška príspevku za kalendárny mesiac je  najviac v sume 280 eur mesačne, ak ide o poberateľa príspevku, nemusí preukazovať mesačnú úhradu medzi rodičom a poskytovateľom, ak je táto uvedená v prílohe žiadosti o príspevok a to buď v zmluve, v dohode alebo v rozhodnutí (prípadne v inom relevantnom doklade)

 Žiadosť o príspevok na starostlivosť o dieťa nájdete na stránke UPSVaR.

Od 1.1.2016 rodič už nie je povinný preukazovať platiteľovi príspevku mesačné úhrady, ktorými boli skutočné mesačné náklady za poskytovanú starostlivosť o dieťa. 

Zdroj: http://www.upsvar.sk/buxus/docs/SSVaR/OSSD/Prispevok_na_starostlivost_o_dieta_od_1.1.2016.pdf 

http://www.upsvar.sk/socialne-veci-a-rodina-2/prispevky/rodina-s-detmi/mam-dieta-do-troch-rokov-a-nastupujem-do-zamestnania.html?page_id=308599 

Aktualizované: 5/12/2016

 

Komentáre

Pridať komentár

Prehľad komentárov

Zatiaľ nebol vložený žiadny komentár.