Choď na obsah Choď na menu
Reklama
Reklama
 


Obvody lekárov - Gynekológia

23. 6. 2011

GYNEKOLÓGIA- OKRES TRNAVA
POSKYTOVATEĽ                 /  Miesto výkonu        /2. m.v.         /Obec               / Obvod


MUDr. JANKOVSKÝ ERIK    SNP 97                                  SMOLENICE            Bíňovce,   Buková, Dolné   Orešany, Horné Orešany, Lošonec, Smolenice, Trstín

GYN. CENTRUM, s.r.o. MUDr. ELIÁŠ PETER / STAROHÁJSKA 2 / TRNAVA
Boleráz, Bučany Trnava: Medziháj, Saleziánska ulica, Slovenské ulica, Divadelná, Dohnányho, E.M. Šoltésovej, F. Kráľa, Gábora Steinera, Gavlovičova, Hlavná, Hodžova, Hurbanova, J. Smbucusa, Jasná, J. Slotu, Klempova, Komenského, Konvalinková, Kozácka, Kuzmányho, Kvetná, Ľaliová, L. Janáčka, Letná, M. Benku, Matuškova, M. Hella, Mikovíniho, Modranská, Nevädzova, Nezábudkova, Mierová, Nitrianska, Odbojárska, Sadová, Sladovnícka, Š. Moyzesa, Vlárska, Západná

PULSE s.r.o. MUDr. ILAVSKÝ PETER  /  STAROHÁJSKA 2  /  TRNAVA
Trnava: Cukrová, Dolné Bašty, Farárske, Horné Bašty, Jabloňová, Kamenný mlyn, Krupská , Legionárska, Múzejné nám., Na hlinách, Nám. Sv. Mikuláša, Narscisová, Okružná, Okružné nám., Oravné, Orešianska, Pri Kalvárii, ŠM Dolina, ŠM Veľký dvor, Štrky, Trojičné nám.,Trstínska cesta, A. Žarnova, Átriová, Bernolákova, Daxnerova, Denisova, Dolnopotočná, Františkánska, Halenárska, Hattalova, Hlboká, Hviezdoslavova, Chovateľská, Invalidská, J. Hollého, Kapitulská, K. Čulena, M. S. Trnavského, M. Kopernika, Nobelova, Orolská,Palárikova, Paulinská, P. Mudroňa, Pekárska, P. Bohúňa, Petzvalova, Rybníková, S. Jurkoviča, Sasinkova, Slnečná, Slovanská, Strelecká, Suchovská, Sv. Cyrila a Metoda, Tamaškovičova, Trhová, Železná, Žitná,

FROGYN v.o.s. MUDr. ČECH  /  KONIAREKOVA 20  /  TRNAVA
Trnava: Jačmenná, Koniarekova, Osadná, Ostravská, Osvaldova, Ovocná, Vančurova, Veselá, Zavarská, Zelená, V jame, Vajslova, Zámočnícka,

JANAMED, s.r.o. MUDr. KOVAČIČ RUDOLF  /  STAROHÁJSKA 2  /  TRNAVA
Cífer, Jaslovské Bohunice, Malženice, Pavlice, Slovenská n. Ves, Spačince, Voderady, Radošovce, Trnava: Špačinská, A. Kubinu, Atómová, Jarná, Piešťanská, Ružindolská, Vajanského, Zelený kríčok

MUDr. NAVRÁTIL BOHUMÍR  /  KALINČIAKOVA 29  /  2. ObZS DECHTICE 91953  /  TRNAVA
Bohdanovce n. Trnavou, Dechtice, Dobrá voda, Dolné Dubové, Horné Dubové, Kátlovce, Naháč, Šelpice

MUDr. PÉČI ĽUBOR  /  STAROHÁJSKA 2  /  TRNAVA
Brestovany, Dolné Lovčice, Križoavny n. Dudváhom, Majcichov, Opoj, Šúrovce, Vlčkovce, Zavar

MUDr. PIKNA MILAN / STAROHÁJSKA 2  /  TRNAVA
Biely Kostol, Borová, Dolná Krupá, Horná Krupá, Ružindol, Zeleneč Trnava: A. Sládkoviča, A. Hlinku, B. Němcovej, Bradlanská, Čajkovského, F. Urbánka, F. Veselovského, G. Dusíka, J.G. Tajovského, K. Mahra, Mozartova, Parková, P. Pazmáňa, Šafárikova, š. C. Parráka, Tomášikova, Veterná, V. Roya

GYNARS, s.r.o. MUDr. UGOROVÁ VIERA  /  STAROHÁJSKA 2  /  TRNAVA
Hrnčiarovce n. Parnou Trnava: Coburgova, Dedinská, Lúčna, Pútnická, Rajčurská, Starohájska, Stromová, Šípová, Tichá, Bosniacka, Bučianska, Diaľničná, gen. Goliána, Hraničná, I. Krasku, Javorová, Jiráskova, J. Fándlyho, Limbová, Lipová, Malinová, Nerudova, Olivová, Pobrežná, Roľnícka, Seredská, Strojárenská, Š. Baniča, Štúrova, T. Tekela, Topoľová, V. Clementisa, Vodná,Zelenečská

MUDr. ONDRÁŠEK  PAVOL  /  MOZARTOVA 3  /  TRNAVA
Dlhá, Košolná, Suchá n. Parnou, Zvončín Trnava: Agátová, Bratislavská, Bulharská, Koceľova, Kočišské, B. Smetanu, Bočná, Botanická, Hospodárska, J. Bottu, Kalinčiakova, Lomonosovova, L.V. Bethovena, Stredná, Študentská, Štefánikova

RIAGYN, s.r.o. MUDr. SKALICKÁ MÁRIA  /  STAROHÁJSKA 2  /  TRNAVA
Trnava:Nám. Slov. uč. Tovarišstva, Olympijská, Poštová, Rovná, Spojná, Strmá, 9. mája, A. Kmeťa, B.S. Timravy, Francisciho, Hornopotočná, Jaderná, Jerichova, Jeruzalemská, Karpatská, Krajná, Letecká, Ľ. Podjavorinskej, Ľudová, M. Gorkého, Michalská, Mýtna, Oblúková, Parašutistov, P. Hlbinu, Radarová, Radlinského, Rázusova, R. Dilonga, Severná, Sibírska, Spartakovská, Stavebná, Š. Fidlíka, Tatranská, Tehelná, Tich. Milkina,Viktorínino nám.,

MUDr. ŠTRBO ALOJZ  /  ŠPORTOVÁ  12  / TRNAVA
Trnava: Kopánková, Krátka, Šrobárova, Tulipánová, Astrová, J. Hajdóczyho, J. Hlubíka, Jánošíková, Jesenského, Kollárova, Krížová, Kukučínová, Lichardova, Lovecká, Malá, Markovičova, Murgašova, Orgovánová, Pažitná, Poľná, Ružová, Staničná, Suchá, Školská, Športová, T. Vansovej, Ustianska, V. P. Tótha,

Aktualizované: 5/2/3015

 
Reklama