Choď na obsah Choď na menu
 


Obvody lekárov - zubári

23. 6. 2011

POSKYTOVATEĽ  /  Miesto výkonu   /  2. m.v.  /  Obec  /  Obvod


ASPADIT DENTAL, s.r.o. MUDr. DAŇKO PAVEL  /  FERKA URBÁNKA 19  /  2. TAMAŠKOVIČOVA 17, TRNAVA (PLATBA)  /  TRNAVA
Trnava: A. Sládkoviča, A. Hlinku, F. Veselovského, Študentská, Bradlanská, F. Urbánka, J. Bottu, Parková, Staničná, K. Mahra


DENTÁLNE CENTRUM, s.r.o. MUDr. SIEBERT TOMÁŠ  /  JERUZALEMSKÁ 19  /  TRNAVA
platba- bez obvodu

EMADENT s.r.o. MUDr. WONGREY  /  MILAN  /  ObZS DOLNÁ KRUPÁ  /  DOLNÁ KRUPÁ
Dolná Krupá, Horná Krupá, Horné Dubové,

ENAMEL s.r.o. MUDr. UGOR  MICHAL  /  STAROHÁJSKA 2  /  TRNAVA
Trnava: Bratislavská, Gen. Goliána, Markovičova, Mýtna, Nerudova,

MB DENT, s.r.o. MUDr. Bucha  MIROSLAV  /  KONIAREKOVA 20  /  2. Šoporňa  /  TRNAVA
Šoporňa (okrem ulíc: Mlynárska, Budovateľská, Nábrežná, Šalská, Fučíková) Trnava: Bernolákova, Koniarekova, Nitrianska, Zelenečská

MEDBEL, s.r.o. MUDr. BELANSKÁ  /  MARTA  /  MOZARTOVA 3  /  TRNAVA
Trnava: Botanická, Mozartova, Šafárikova,


MEDIMIRA s.r.o. MUDr. KADLICOVÁ  ANNA  /  ObZS SUCHÁ NAD PARNOU  /  SUCHÁ n. PARNOU
Borová, Dlhá, Košolná, Suchá n. Parnou, Zvončín

MUDr. BAJZÍK  DUŠAN  /  STAROHÁJSKA 2  /  TRNAVA
Trnava: Spartakovská, T. Tekela

MUDr. BARANOVIČOVÁ  KLÁRA  /  KOMENSKÉHO 1, TRNAVA 91700  /  TRNAVA
Trnava: Agátová, Kamenný mlyn, Koceľova, Okružné nám., Roľnícka, Slovenská, Gavlovičova, Hurbanova, J. Sambucusa, J. Fándlyho, Komenského, Kuzmányho, Kvetná, Krátka, L. Janáčka, Matuškova, Mierová, Osvaldova, Ovocná, Poľná, Sadová, Cyrila a Metoda, Š. C. Parráka, Š. Moyzesa, Štúrova, T. Vansovej, Západná, Zelená,

BARDENT, s.r.o. MUDr. BARTEKOVÁ  BIBIÁNA /  STAROHÁJSKA 2  /  TRNAVA
Trstín, Trnava: Denisova, Hattalova, Palárikova, S. Jurkoviča, Sasinkova, V. P. Tótha, Vančurova, Železná, Žitná


MUDr. BARTKOVÁ  JOZEFÍNA  /  MOZARTOVÁ 3,  /  TRNAVA
Trnava: Čajkovského, J. Bottu, Ľ. V. Beethovena,


MUDr. BEDNÁRIK  ALEXANDER  /  KOLLÁROVÁ 30  /  TRNAVA
Trnava: Novosadská, Hodžova, Dohnányho,

MUDr. BITTNEROVÁ MARTA  /  STAROHÁJSKA 2 /  TRNAVA
Trnava: Kopánková, Krupská, Nám. Slov. uč. Tovarišstva,Špačinská, A. Kmeťa, Francisciho, J. Hlubíka, Jesenského, Karpatská, Krajná, Krížová, Kukučínova, Lovecká, Ľudová, Malá, M. Benku, M. Hella, M. Kopernika, P. Hlbina, Pažitná, P. Bohúňa, Piešťanská, Robotnícka, R. Dilonga, Slnečná, Suchá, Š. Baniča, Š. Fidlíka, Tatranská, Tich. Milkina, Ustianska, Viktoríniho námestie

BLAŠKO s.r.o MUDr. BLAŠKO  JURAJ  /  JASLOVSKÉ BOHUNICE 337 /  JASLOVSKÉ BOHUNICE
Jaslovské Bohunice, Radošovce

MUDr. BOLEDOVIČOVÁ MONIKA  /  NÁM. J. HERDU 1  /  TRNAVA  /  platba- bez obvodu

MUDr. CUNINKOVÁ  MÁRIA  /  ObZS ZAVAR  /  2. ObZS BRESTOVANY  /  ZAVAR
Brestovany, Bučany, Dolné Lovčice, Zavar

MUDr. DAŘÍLKOVÁ  IVANA  /  ŠTUDENTSKÁ 1  /  TRNAVA
Trnava: E.M. Šoltésovej, Pazmáňa, Tomášikova, V. Roya

MUDr. HAVIAROVÁ JELISAVETA  /  HLAVNÁ 9  /  TRNAVA
platba- bez obvodu

MUDr. HEJDUK MILAN  /  ŠKOLSKÁ 28  /  TRNAVA
platba- bez obvodu

MUDr. HLAVATOVIČ STANISLAV  /  A.ŽARNOVA 7
TRNAVA
Trnava: Bulharská, Jasná, Stromová, Šípová, Tulipánová, A. Žarnova, Klempova, Letná, Ľ. Podjavorinskej, Mikovíniho, Tamaškovičova, Vlárska

MUDr. JAROŠOVÁ VIERA  /  STAROHÁJSKA 2  /  TRNAVA
Trnava: A. Kubinu, Modranská, Ružindolská, Pri Kalvárii, Trstínska,

HAPPY SMILE s.r.o. MDDr. BULLOVÁ  KAMILA  /  HORNÉ OREŠANY  /  HORNÉ OREŠANY
Dolné Orešany, Horné Orešany, Lošonec,

MUDr. KRÁLOVIČOVÁ ROZÁLIA  /  NÁM.A.HLINKU 169/31  /  CÍFER
Cífer, Pác

MUDr. KRIŽAN  MIROSLAV  /  NÁM. J. HERDU 1  /  TRNAVA
platba- bez obvodu


KUK- DENT s.r.o. MUDr. KUKUČKA  JAROSLAV  /  KALINČIAKOVA 29  /  TRNAVA
platba- bez obvodu

MUDr. LANČARIČOVÁ  MILADA  /  ŠPAČINCE 301  /  ŠPAČINCE
Špačince

MUDr. LEŠKOVSKÁ  LUJZA  /  STAROHÁJSKA 2  /  TRNAVA / ČELUSTNÁ ORTOPÉDIA- bez obvodu

MUDr. LUŽÁK  MARCEL  /  A. SLÁDKOVIČA 4  /  TRNAVA / platba- bez obvodu

MUDr. MAČUHA PETER  /  3. ZŠ ATÓMOVA 1  /  TRNAVA
Trnava: Atómová, Átriová, Bučianska, Jaderná, P. Mudroňa, Oblúková, Okružná, Severná, Sibírska, Stavebná, Veterná

MUDr. MALOVEC MILOŠ  /  HLAVNÁ 22  /  ŠÚROVCE
Šúrovce

MUDr. MATÚŠ  MILOSLAV  /  STAROHÁJSKA 2  /  TRNAVA
Modranka, Trnava: Nám. Sv. Mikuláša, Hviezdoslavova, Kapitulská, Tehelná, Zámočnícka

MUDr. PETRÍK  JURAJ  / SPARTAKOVSKÁ 38  /  TRNAVA
platba- bez obvodu


STOPI s.r.o. MUDr. PINTÉROVÁ  BOHUMILA  /  MOZARTOVA 3  /  TRNAVA
Trnava: B. Smetanu, G. Dusíka, J.G. Tajovského, Lomonosovova

MUDr. POLÁČIKOVÁ  MARTA  /  ObZS VLČKOVCE  /  VLČKOVCE
Opoj, Majcichov, Vlčkovce

MUDr. PRIBILOVÁ BEATRIX  /  HOLLÉHO 3  /  TRNAVA
Trnava: Dolné Bašty, Horné Bašty, Dolnopotočná, Františkánska, Halenárska, Hornopotočná, Invalidská, J. Hollého, Jerichova, Jeruzalemská, M. S. Trnavského, Pekárska, Rybníková, Štefánikova, Veselá, Zelený kríčok

MUDr. RÁCIK  JURAJ  /  STAROHÁJSKA 2  /  TRNAVA
Biely Kostol, Ružindol, Trnava: Coburgova, Cukrová, Farárske, Kočišské, Medziháj, Oravné, Orešianska, ŠM Dolina, ŠM Veľký Dvor, Štrky, Astrová, B.S. Timravy, Bočná, F. Kráľa, Chovateľská, Jačmenná, Kollárová, Konvalinková, Kozácka, Ľaliová, Narcisová, Nevädzova, Nezábudkova, Nobelova, Odbojárska, Orgovánová, Osadná, Ostravská, Petzvalova, Púpavová, Ružová, Stredná, Suchovská, Zavarská, Vajslova,

MUDr. RUSNÁKOVÁ  DANIELA  /  STROJÁRENSKÁ 1  /  TRNAVA
Modranka: Lúčna, Malinová, Jabloňová, m.č. LUX, Trnava: I. Krasku, Daxnerova, Strojárenská,

MUDr. SLÁDKOVIČOVÁ  MÁRIA  /  BERNOLÁKOVA 19  /  TRNAVA
ČELUSTNÁ ORTOPÉDIA- bez obvodu


MUDr. STANO  VIKTOR  /  DOLNOPOTOČNÁ 5  /  TRNAVA  platba- bez obvodu 

MUDr. ŠIMKOVÁ  MARTA  /  ObZS VODERADY  /  VODERADY
Pavlice, Slovenská n. Ves, Voderady


MUDr. ŠKODÁČKOVÁ  MÁRIA /  HAJDÓCZYHO 38  /  TRNAVA
platba- bez obvodu


MUDr. ŠŤASTNÝ  ERNEST  /  STAROHÁJSKA 2  /  TRNAVA
Trnava: Hospodárska, Kalinčiakova,

MUDr. TVRDÁ  DAGMAR  /  STAROHÁJSKA 2  /  TRNAVA
Hrnčiarovce n. Parnou, Trnava: Múzejné nám., Trojičné nám., Divadelná, Hlavná, Orolská, Paulínska, Radlinského, Rázusova, Strelecká, Športová, Trhová, Vajanského

MUDr. UHERČÍKOVÁ ZUZANA  /  STAROHÁJSKA 2  /  TRNAVA
Trnava: Starohájska, Hlboká, Sladovnícka, V jame, J. Slottu

MUDr. VARAČKOVÁ  MÁRIA  /  OKRUŽNÁ 5  /  TRNAVA
platba- bez obvodu

MEDISTOM s.r.o. MUDr. VÁVROVÁ  MÁRIA  /  STAROHÁJSKA 2  /  TRNAVA
Bíňovce, Bohdanovce n. Trnavou, Boleráz, Šelpice

LV DENT s.r.o. MUDr. VOZÁROVÁ  LÝDIA  /  STAROHÁJSKA 2  /  TRNAVA
Trnava: 9. mája, G. Steinera, Jarná, Jirásková, K. Čulena, Limbova, Lipová, M. Gorkého, Michalská, Slovanská, Nám. J. Herdu


MUDr. VRŠANSKÁ KAMILA  /  EBO JASLOVSKÉ BOHUNICE  /  JASLOVSKÉ BOHUNICE
EBO Jaslovské Bohunice


MUDr. ZAMBORSKÁ  IVETA  /  SNP 96  /  SMOLENICE
Buková, Smolenice


ZVOLDENT s.r.o. MUDr. ZVOLENSKÝ  MAREK  /  STAROHÁJSKA 2  /  TRNAVA
Zeleneč, Trnava: Na Hlinách, Okružná


MUDr. ŽITŇANSKÁ ALEXANDRA STAROHÁJSKA 2  /  TRNAVA
Trnava: V. Clementisa


OTOSTOMA, s.r.o. MUDr. HERIBANOVÁ  /  ĽUBICA  /  STAROHÁJSKA 2  /  TRNAVA
Trnava: Olympijská, Rovná, Saleziánska, Strmá, Spojná, Letecká, Ulica Parašutistov, Poštová, Radarová, Šrobárova, Lichardova, Školská, Murgašova, Legionárska, Jánošíkova, J. Hajdóczyho


SHENMEN s.r.o. MUDr. ŠARVAICOVÁ  MARTINA  /  ObZS KRIŽOVANY nad DUDVÁHOM  /  KRIŽOVANY nad DUDV.  /  Križovany n. Dudváhom,


MUDr. SOKOLOVÁ  NATÁLIA  /  ObZs DECHTICE  /  DECHTICE
Dechtice, Dobrá voda, Dolné Dubové, Kátlovce, Naháč

 

Komentáre

Pridať komentár

Prehľad komentárov

Zatiaľ nebol vložený žiadny komentár.